Oldebjerg har lanceret olieudskilleren, Sepko, som er velegnet til regnvandsafstrømning fra benzinstationer, parkeringsområder og vejterræner samt til behandling af spildevand fra vaskehaller, industriel anvendelse mv. Oldebjerg Sepko olieudskiller er udstyret med markedets mest effektive tyngdeudstillermateriale – nemlig koalescensteknologi. 

Koalescensmaterialet har bl.a. følgende egenskaber:

  • Særligt oliesugende polypropylen, som giver flere års problemfri service
  • Oliedråbens stigningshastighed er reduceret til 6 mm, hvilket resulterer i en bedre fjernelseshastighed
  • Koalescensoverfladen er mere end tre gange større end normalt anvendte medier
  • Tilstopningsresistent mod faste partikler pga. selvrensning
  • 99,99% fjernelse af fri og spredt olie i mikronstørrelse

 Høj kvalitet i overensstemmelse med den strengeste lovgivning

Oldebjerg Sepko-tanken er fremstillet i polyetylen i en moderne rotationsstøbningsproces, som sikrer korrekt sammensætning af råmaterialer. Alle fremstillede produkter er derfor af højeste kvalitet og ensartethed, således alle komponenter passer sammen.

Tankens udformning samt forstærkningsstruktur gør, at Oldebjerg Sepko har en perfekte bæreevne, er let og har en fantastisk stivhed. Den primære fordel ved den stive tank er, at Oldebjerg Sepko kan monteres ned til <1,5 m for standard og ned til < 2,5 m i forbedret kvalitet fra jordoverfladen uden yderligere betonelementer.

Det betyder, at tidsforbrug og omkostninger ved installation af udskilleren er betydeligt reduceret.

Oldebjerg Sepko har bestået alle tests iht. bestemmelserne i den europæiske EN 858-1-standard vedrørende olie-/vandudskillere. Test af rensningseffektivitet, vandtæthed og tankens stivhed er udført af uafhængige myndigheder. Efter rensning med Oldebjerg Sepko er det resterende indhold af kulbrinte i vand mindre end 5 mg/l. Oldebjerg Sepko er blevet tildelt CE-mærket.   

Nem vedligeholdelse

Vedligeholdelse af Oldebjerg Sepko er meget nem, da den ikke kræver meget arbejdskraft og materialeomkostninger. Den primære serviceprocedure er at rense koalescensmodulerne for faste partikler med en højtryksrenser. Modulernes design gør det muligt at løfte tanken af og vaske de fire sider af.

Når olie-/vandudskilleren er korrekt rengjort, er den 100 % funktionsdygtig igen. Oldebjerg Sepko indeholder ikke udskiftningsfiltre, som skal bortskaffes som farligt affald. Olie, der er samlet på vandoverfladen, skal tømmes ved hjælp af en tankbil eller drænes til en særskilt olieopbevaringstank.

Ekstraudstyr

Der kan som ekstraudstyr monteres en automatisk alarmenhed af typen LS-2 (oliealarm) til måling af det opsamlede olielag. Hvis olielageret er fuldt, aktiveres der et alarmsignal. Oliealarmenheden kan bruges til at kontrollere pumper, lukkeventiler osv. Disse kan findes her.

Vi har lang tids erfaring med fremstilling af olie-/vandudskillere. Vores leverandør leverede deres første udskiller 1996. Dette anlæg fungerer fortsat korrekt!

Sammen med Oldebjerg Sepko olieudskiller leverer Oldebjerg følgende produkter:

Uanset anvendelsesområde af vores produkter kan alle kunder være forsikret om produkternes fuldstændige pålidelighed og perfekte kvalitet, som hver især lever op til den seneste europæiske lovgivning.

Du kan finde mere information om bl.a. drift i vores brochure.

Du er altid velkommen til at ringe og få et uforpligtende tilbud, gode råd og vejledning på 57849023.