1.1. Ved Købers afgivelse af ordrer til Sælger, eller når Køber opretter en profil på Webshoppen, accepterer Køber opbevaringen og anvendelsen af dennes persondata, som angivet her samt i salgs- og leveringsbetingelserne.

1.2. Ved Købers ordreafgivelse, indsamler Sælger en række oplysninger om Køber. Disse oplysninger er Købers navn, adresseoplysninger, e-mailadresse, indholdet af ordreafgivelsen samt accept af salgs- og leveringsbetingelserne. De indsamlede oplysninger anvendes til fuldførelsen af ordren, statistisk oversigt af salg af varer, sikring imod misbrug, samt i forbindelse med Købers oprettelse af en profil på Webshoppen. Sælger lagrer Købers oplysninger i 5 år i overensstemmelse med bogføringsloven, beregnet fra det tidspunkt Sælger afgiver en ordre. Såfremt Køber ønsker at modtage markedsføringsmateriale, herunder nyhedsbreve, mv. lagrer Sælger også disse oplysninger om Køber. Informationer indhentet vedrørendes Købers modtagelse af markedsføringsmateriale, slettes ved anmodning fra Køber.

1.3. Sælger videregiver kun persondata med Købers samtykke, og i det omfang, at det er angivet her eller i salgs- og leveringsbetingelserne. Ved hel eller delvis overdragelse af Sælgers virksomhed, kan overdragelse af persondata dog ske, såfremt virksomhedserhververen accepterer at overholde disse betingelser, og dette er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

1.4. Køber er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke persondata som Sælger opbevarer og anvender, samt hvem der har adgang til oplysningerne. Sælger er ydermere berettiget til, at få oplysning om hvorledes Sælger har modtaget disse personoplysninger om Køber. Sælger er ligeledes berettiget til, at rette eller få rettet fejlagtige eller vildledende oplysninger.

1.5. Køber er til enhver tid berettiget til at slette sin profil på Webshoppen. Såfremt Købers profil på Webshoppen slettes, opbevares de persondata lovgivningen foreskriver i en 5 årig periode.

1.6. Sælger anvendes cookies på hjemmesiden. Ved Købers accept af cookies, lagres en cookie på Købers computer. Hvis Køber ikke accepterer cookies, er det kun rent funktionelle cookies, der lagres. Hjemmesiden kan ikke fungere uden disse.

En cookie indeholder identifikations informationer om Købers Computer, således Sælgers Webshop genkender f.eks. Købers brugernavn, og kan tilpasse brugeroplevelsen for Køber på Webshoppen. Læs vores fulde cookiepolitik her (åbner i en ny fane).

1.7. Sælger er dataansvarlig i forhold til de data, som bliver registreret i forbindelse med køb på Webshoppen og anvendelsen af cookies. Sælger anvender en ekstern leverandør til teknisk drift af Webshoppen, der benytter data som Sælger er dataansvarlig for. Ved accept af privatlivspolitikken eller salgs- og leveringsbetingelserne, giver Køber sin accept og fuldmagt til, at brugerdata hvortil Sælger er dataansvarlig, behandles af Sælgers eksterne leverandør. Den eksterne leverandør har truffet fornødne organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller lovstridigt fortabes, ødelægges, misbruges, forringes, kommer uvedkommende til kendskab, eller i øvrigt behandles lovstridigt.