Formålet med et minirenseanlæg er at rense spildevand fra husholdninger, som efterfølgende kan udledes med minimal forurening. Der må som udgangspunkt ikke tilføres overflade-, regn- eller drænvand til et minirenseanlæg.

På alle minirenseanlæg skal der anbringes en bundfældningstank på tilløbssiden. Denne kan også være bygget sammen med anlægget som en enhed.

Størrelsen af bundfældningstanken udregnes ud fra PE (personal emission), der i en standard husstand er 5. Læs mere længere nede på denne side.

Der skal være gode adgangsforhold til anlægget, så det nemt kan inspiceres, tømmes og vedligeholdes – hvilket du også kan læse mere om her på siden. Det er desuden lovpligtigt at have en serviceordning med driftseftersyn minimum én gang om året. Hos Oldebjerg tilbyder vi også denne serviceaftale til en yderst fordelagtig pris.   

Se denne video om vores Solido minirenseanlæg:

Sådan skal et minirenseanlæg placeres

Anlægget skal placeres minimum 5 meter fra sø, hav og vandløb mm. Der skal være en afstand på 2 meter fra skel. Følgende afstande skal overholdes, hvis anlægget skal placeres i nærheden af drikkevandsboringer:

 • 15 meter fra din egen vandboring
 • 30 meter fra vandboringer, der forsyner under 10 ejendomme/boliger
 • 50 meter fra vandboringer, der forsyner minimum 10 ejendomme/boliger
 • 15 meter fra øvrige vandboringer

Hvad skal kapaciteten på minirensningsanlægget være?

For at et anlæg kan godkendes skal kapaciteten være på minimum 5 PE. Dette svarer til belastningen fra en ejendom med maks. 5 fastboende personer.

Hvis et anlæg skal tilsluttes flere helårsboliger indregnes en samtidighedsfaktor, hvor sandsynligheden for maksimal belastning formindskes med antallet af ejendomme tilknyttet til minirenseanlægget.

I denne tabel kan du se standard anlægsstørrelser samt hvor mange ejendomme, der kan tilsluttes:

AnlægsstørrelseTilsluttede ejendomme
5 PE1
10 PE2
15 PE3-4
20 PE5-6
25 PE7-8
30 PE9-10

Hvis der tilledes spildevand af anden karakter end normalt husspildevand, skal belastningen udregnes ud fra sammensætningen af spildevandet i stedet. Herudfra kan den nødvendige anlægsstørrelse vælges. Der er forskellige typer af spildevandsudledninger, som hver især kræver en individuel vurdering. Her ses nogle eksempler på disse typer:

 • Tømning af store bassiner (+250 liter) og særligt ved klorholdigt vand.
 • Spildevand fra malkerum
 • Spildevand fra toiletbygninger
 • Udledning af processpildevand fra virksomheder som f.eks landbrug, værksteder og frisørsaloner  

Processpildevand kan tilledes anlægget ved særskilt behandling. I hvert enkelt tilfælde skal producenten dokumentere forbehandlingsprocessen af spildevandet, samt at belastningen på minirenseanlægget ikke overskrider kapaciteten i PE. Dette skal godkendes af myndigheden på området, som udsteder en såkaldt udledningstilladelse for anlægget.

Ved anlæg med en kapacitet på mindre end 30 PE er myndigheden kommunalbestyrelsen.

Udløb og renseklasser

Det er vigtigt at minirenseanlæggets udløb overholder de krav, der er stillet for de enkelte renseklasser, som angives i denne tabel:

RenseklasserBI5 (mod.) (mg/l)NH3 + NH4 – N (mg/l)Total – P (mg/l)
SOP1051,5
SO105 
OP30 1,5
O30  
 • SOP: Skærpede krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation
 • SO: Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation
 • OP: Reduktion af organisk stof og total fosfor
 • O: Reduktion af organisk stof

BI5 (mod.): modificeret analyse af BI5 når nitrifikationen forhindres.

Fjernelse af slam

Slam, der samles i minirenseanlægget, skal tømmes med en frekvens, som forudsættes ud fra den pågældende størrelse af anlægget. Tømningen af slam skal overholde det kommunale tømningsregulativ og udføres ud fra producentens anvisninger. Slam skal typisk fjernes 1-2 gange om året.  

Se vores udvalg af minirenseanlæg

Vi ved en masse om minirenseanlæg og sælger dem til Danmarks bedste priser. Vi hjælper dig med at finde den helt rigtige løsning, som passer til dine behov, og sikrer, at dit projekt bliver en succes. Vi tilbyder desuden også den lovpligtige, årlige serviceaftale. 

Find vores minirenseanlæg her eller ring på tlf +45 5784 9023 og få et uforpligtende tilbud.