Mange danskere bor steder, hvor der ikke er offentlig kloakering. De skal iht. Miljøbeskyttelsesloven derfor rense deres spildevand. Det kan også være, at der ikke er offentlig kloakering i dit sommer- eller kolonihavehus.

Her kan du læse lidt om, hvordan du bl.a. kan rense dit spildevand. Der findes nemlig flere former for spildevandsrensning, bl.a. et nedsivningsanlæg.

Hvad er et nedsivninganlæg?

Et nedsivningsanlæg fungerer ved, at spildevand fra ens hus ledes til en bundfældningstank. Her fjernes de groveste partikler først, men idet bundfældningstanken ca. kan filtrere 30% af partiklerne, skal spildevandet renses yderligere. Spildevandet ledes derfor ud i nedsivningsanlæggets strenge af en pumpebrønd. De resterende forurenede partikler nedbrydes eller bindes, når spildevandet løber gennem jordlagene, fordi jorden har en filtrerende evne. Dermed bliver spildevandet fuldstændigt renset, inden det når ned til grundvandet.

Fordele ved nedsivningsanlæg

Nogle af fordelene ved et nedsivningsanlæg er, at det er nemt at vedligeholde, ikke er ret synligt – der kan kun ses to brønddæksler – og renser for alle renseklasser. Du kan læse mere om nedsivningsanlæg og andre spildevandsløsninger her.

Det er vigtigt, at du håndterer dit regnvand på anden vis, f.eks. via faskiner.

Du skal altid kontakte kommunen, hvis du vil etablere et nedsivningsanlæg, da det er dem, der udsteder spildevandstilladelser og bagefter skal du have fat i en kloakmester. Kloakmesteren ved, om nedsivningsanlæg er en god løsning for dig samt, hvor det er lovligt at placere anlægget. Læs mere om lovgivningen ift. rensning af spildevand her.

Hos Oldebjerg kan du købe komplette løsninger til nedsivningsanlæg – hvis du altså vil gøre det lettere for dig selv 😉 Se vores komplette 5PE 3000l bundfældningstank her og vores komplette 5PE 5000l bundfældningstank her.

Du kan også købe en bundfældningstank inkl. pumpebrønd her.
Denne bundfældningstank er støbt i et stykke, hvilket giver en stiv konstruktion med høj kvalitet og lang levetid. Desuden passer den perfekt på en standard trailer. Du kan læse mere om den her.

Find alt udstyr til nedsivningsanlæg her.

Du er altid velkommen til at ringe og få et uforpligtende tilbud, gode råd og vejledning på 57849023.