Søg
Filters
CloseAfløbsrender & sokkelaffugtere

Hos os finder du afløbsrender, linjedræn og sokkelaffugtere i høj kvalitet til yderst favorable priser. Find vores


Stora-Drain produktsortiment her
Se mere om Stora-Drain her:


Stora-Drain video
Følgende afløbsrender og linjedræn er velegnede til:

Light; private husstande på terrasser, alléer, indgange osv.
Self; bortledning af regnvand omkring huse, terrasser og alléer samt foran garageindkørsler.
Parking; bortledning af nedbørsvand fra områder med middelstor trafikbelastning, parkeringspladser og fortorve.
Top; områder med behov for linjeafvanding, eks. sportsbaner.
Optima; bortledning af regnvand fra industriområder med stor trafikbelastning.
Super; bortledning af overfladevand fra industriområder og tungt trafikerede veje.