I gennemsnit var vandforbruget for en person i Danmark i 2017 på 37,9 m3 vand (svarende til 104 liter pr. dag).

Forbruget kan hurtigt blive dyrt og for en husholdning på 4 personer giver det en vandregning på ca. 9.600 kr årligt. Størstedelen af dette forbrug går til bad og personlig hygiejne. Toiletskyl, havevanding og bilvask er også med til bidrage til en større vandregning og i disse tilfælde behøver man ikke bruge rent og (dyrt) drikkevand.

Man kan med fordel anskaffe sig en regnvandstank og genbruge regnvand til disse formål.   

Størrelse på regnvandstanken

Vi har et udvalg af regnvandstanke i forskellige størrelser, som passer til forskellige behov. Når du skal anskaffe en regnvandstank, er det vigtigt at vælge den rette størrelse, som kan dække dit forbrug. Her kan du se hvilke størrelser, vi fører:

  • Tank på 3 m3 – passer normalt til en husstand på 2 personer
  • Tank på 5 m3 – passer normalt til en husstand med 2 voksne og 2 børn
  • Tank på 8 m3 – passer normalt til en husstand på 6 personer

Regnvandsanlæg i haven

Det mest almindelige er at begrave regnvandstanken i jorden nær den ejendom, den skal tilsluttes. Jo tættere tanken er på ejendommen, jo mindre rørføring skal der lægges. Hvis man vil have sin regnvandstank i haven, kræver det god plads og en del gravearbejde. Ved at gemme regnvandstanken af vejen i haven, står den mørkt og køligt, hvilket mindsker udvikling af bakterier i vandet. Tanken skal placeres ca. 90 cm under jordens overflade, så den ikke bliver udsat for frostgrader.

Regnvandsanlæg i kælderen

Regnvandstanke kan også placeres i kælderen, hvilket dog kræver en del plads. Kælderen skal være kølig, da tanken ikke må udsættes for temperaturer over 18 grader. Når der installeres en regnvandstank i et kælderrum skal det også sikres mod oversvømmelse.

Er det en god forretning?

Det afhænger meget af, hvor i landet du bor, om det vil være en god investering at anskaffe et regnvandsanlæg. De fleste kommuner opkræver nemlig fuld vandafledningsafgift for genbrugt regnvand, som føres i kloakken fra eksempelvis tøjvask og toiletskyl. Det er en god idé at undersøge om den kommune, du bor i, opkræver vandafledningsafgift på genbrugt regnvand, inden du får installeret et regnvandsanlæg.

Må jeg installere anlægget selv?

Du må gerne selv udføre gravearbejdet, men det er lovpligtigt at professionelle skal installere selve anlægget:

  • Vvs’eren tilslutter anlægget
  • Kloakmesteren kobler anlægget til kloakken
  • Elektrikeren tilkobler styresystemet i anlægget

Giver regnvandsanlægget vand nok til mit forbrug?

På et tag på ca. 150 m2 falder der i gennemsnit mellem 65-70 m3 regnvand om året. Denne mængde kan som udgangspunkt dække et forbrug til både vaskemaskine og toiletskyl for en familie på fire. Hvis det ikke regner i længere perioder, kan der blive lavvande i anlægget. Hvis der er lavvande i regnvandstanken, tager styresystemet over og trækker drikkevand fra forsyningen til f.eks maskinvask og toiletskyl.     

Vedligeholdelse af dit regnvandsanlæg

I de fleste anlæg renses filteret automatisk. Dog er det en god idé at tjekke dem et par gange om året for at sikre sig mod tilstopning. Du kan selv udføre disse tjek og udover dette er der ikke meget vedligeholdelse.  

Lovmæssige krav

Et regnvandsanlæg skal opfylde en række krav, som er specificeret i bygningsreglementet samt rørcenteranvisning 003. Hvis anlægget er VA-godkendt, er du sikker på, at disse krav er overholdt.  

Bor du i et enfamilieshus behøver du ikke at ansøge om tilladelse til at installere et regnvandsanlæg. Hvis du derimod skal bygge et nyt hus, skal der gives tilladelse fra kommunen til etableringen af anlægget.   

Når regnvandsanlægget er installeret, skal det anmeldes til bygningsmyndigheden og vandforsyningen i din kommune. Den tilknyttede vvs-installatør kan tage sig af dette efter aftale.

Det er meget vigtigt, at alle rør i installationen er mærket, så det tydeligt fremgår, om der løber regnvand eller drikkevand i dem.

Se vores udvalg af regnvandsanlæg

Vi ved en masse om regnvandsanlæg og sælger dem til Danmarks bedste priser. Vi hjælper dig med at finde den helt rigtige løsning, som passer til dine behov og sikrer, at dit projekt bliver en succes.

Find vores regnvandsanlæg her eller ring på tlf +45 5784 9023 og få et uforpligtende tilbud.