En faskine kan opsamle og lede regnvand direkte ned i jorden, hvilket kan aflaste kloakken ved skybrud. Du kan f.eks. anvende faskiner ved til-/udbygning af hus, således du ikke skal koble det nye afløbssystem til kloakken. Hvis tilkoblingen til den eksisterende kloak er vanskelig eller dyr, og hvis der ofte er oversvømmelser af din grund, kan det også være en god idé at etablere en faskine.

Hvad er en faskine?

En faskine eller regnvandsfaskine fungerer som et hulrum i jorden, hvor regnvand eller overfladevand kan ledes hen og stille og roligt kan sive ned i undergrunden uden om kloaksystemet. Dog skal regnvandet først gennem et sandfang/sandfangsbrønd, hvor blade, snavs og skidt fjernes. Faskinen bliver fyldt med vand, som stille og roligt siver ned i jorden. Du kan se mere om faskiner i denne video.

Vi har et stort udvalg af faskiner, som du finder her og du finder vores sandfangsbrønde til faskiner her. Derudover er det en fordel at lægge drænfilt rundt om faskiner, så de ikke tilstopper, hvilket du finder her. Du kan selv afhjælpe, at faskinen stopper til ved at holde de steder, hvor vandet ledes fra, fri for blade, skidt og snavs.

En af fordelene ved en faskine er også, at den er miljøvenlig, idet den bidrager til at gøre grundvandet renere, fordi den simpelthen leder mere regnvand til grundvandet.

Ved beboelseshuse, udhuse, garager og carporte må du selv etablere faskine, men hvis den skal tilkobles kloakken, skal du have fat i en autoriseret kloakmester. Du skal dog søge tilladelse hos kommunen om, at du vil etablere regnvandsfaskine.

Læs mere om installation og drift af faskiner her.

Du er altid velkommen til at ringe og få et uforpligtende tilbud, gode råd og vejledning på 57849023.