Hvis du har problemer med lugtgener fra udluftningskanalen fra din septik- eller bundfældningstank og minirenseanlæg, har vi løsningen. Lugt fra udluftningskanalen er et normalt problem, da der i anaerobe miljøer kan dannes svovlbrinte, som er meget ildelugtende.

Oldebjerg leverer nu dette mini hybridfilter, så du kan undgå denne stank. Hybridfiltreret indeholder aktivt kul, som kan nedbryde svovlbrinte.

Hvordan skal jeg montere kulfilteret?

Hybridfiltreret skal sættes på muffeenden og passer til rør med en diameter på 75 (montering udvendigt) eller 110 mm (montering indvendigt). Kulfilteret er nemt at montere og skifte. Filteret skal monteres, så det står lodret og hvis røret har svanehals, skal denne skæres væk. Du kan lugte, når kullet skal skiftes – så skal du blot tage toppen af, skifte kullet og sætte toppen på igen.

Find monteringsvejledningen her.

Kulfilteret holder i ca. 2 år afhængigt af svovlbrintekoncentrationen. Indeholder ca. 220 g. kulpiller.

Man kan også anvende hybridfilteret på faldstammer, men det anbefales kun på ejendomme med 1 eller 2 etager.

Du er altid velkommen til at ringe og få et uforpligtende tilbud, gode råd og vejledning på 57849023.