Ved lokal afledning af regnvand (LAR) ledes regnvandet ikke ud i kloaksystemet, men det udledes i stedet ud i haven. Hos Oldebjerg tilbyder vi flere løsninger til lokal afvanding af regnvand, bl.a. faskiner og græsarmering.

Brug faskiner til regnbede

En LAR-løsning kan eksempelvis være et regnbed, som er en udgravet lavning i din have, hvor regnvandet samles. Her siver regnvandet ned i jorden og bliver til grundvand. Dermed aflaster man kloakken og mindsker risikoen for oversvømmelse. Det er også en miljøvenlig løsning, da du ikke sender dit regnvand til rensning på rensningsanlæg. Du kan også plante forskellige planter i dit regnbed – du skal blot være opmærksom på, at planterne skal kunne holde til både at stå i vand eller tørke i længere tid ad gangen

Du skal være opmærksom på, at nogle kommuner kræver nedsivningstilladelse, så tag kontakt til Miljø-afdelingen i din kommune, inden du går i gang. Der er desuden også regler for, hvor du må placere dit regnbed; bl.a. skal regnbedet placeres mindst 5 meter fra beboelse og mindst 2 meter fra skel. Derudover skal regnbedet også placeres mindst 1 meter fra højeste grundvandsspejl. Hør din kommune om regler og krav – bl.a. spiller jordbundstypen også en rolle.

Du kan bruge regnebede som mellemstation til faskiner, hvilket kan være smart, hvis du kan lave et regnbed, der er stort nok. I nogle kommuner er det også forbudt af aflede regnvand fra tagene til faskiner, hvis taget er af zink, kobber eller bly. Det kan være lovligt at lægge faskiner i disse kommuner, hvis man bruger et regnbed som mellemstation. Dette er fordi, at regnbedet hjælper med at rense regnvandet, inden det når faskinen. Forhør dig om reglerne i din kommunes Miljø-afdeling.

Se vores udvalg af faskiner her.

Græsarmering – effektiv overfladeafvanding

En anden LAR-løsning er græsarmering, der fungerer som effektiv overfladeafvanding. Fordelene ved græsarmering er, at det er jævnt, har en større bæreevne end græs, så du eksempelvis kan køre og parkere ovenpå det. Græsarmering giver en effektiv overfladeafvanding, hvilket minimerer behovet for andre former for afvanding og dræning. En anden fordel er, at det er let at lægge. Så hvis du overvejer at lave indkørsel, så skal du måske overveje græsarmering – sammenlignet med belægningssten eller asfalt, som skal afvandes eller drænes.

Se vores udvalg af græsarmering her.

Du er altid velkommen til at ringe og få et uforpligtende tilbud, gode råd og vejledning på 57849023.