Oldebjerg tilbyder alt, hvad du skal bruge til at lægge dræn omkring dit hus eller dræn i haven. Det kan være en god idé at lægge dræn, hvis du har problemer med fugt i kælderen eller soklen samt stående vand i haven.

Find alt til omfangsdræn her – selvføligelig til en god pris.

Drænslanger og drænrør i stænger

Drænrør i ruller eller i stænger kan være en god idé, hvis du har problemer med stående vand – det kan både være oversvømmede marker og haver eller fugtige husfundamenter. Drænrør kan altså både bruges til dræn i haven eller dræn omkring hus.

Drænrørene skal graves ca. 70-120 cm i jorden og tilsluttes til kloak, pumpebrønd eller faskine. Brug vores drænfittings til tilslutningen. Fordelen ved drænrør i ruller fremfor stænger er, at de er mere fleksible.

Find drænslanger og drænrør i stænger her.

Drænfilt og geotextil

Du kan bruge drænfilt sammen med dine drænrør, hvilket forlænger rørets levetid. Du beskytter drænrøret mod, at jord, sand og silt trænger ind i røret.

Find drænfilt her.

Geotekstil anvendes som separations- eller filterdug i forbindelse med drænrør. Her kan geotextilen filtrere større partikler fra og forlænge drænets levetid.

Find geotextil her.

Grundmursplader

Grundmursplader eller platonplader er ideelle, når kældervæggene eller gulve skal fugtsikres. Grundmurspladerne spærrer effektivt for fugt på betongulve og -vægge, ydervægge i letbeton eller murværk under terræn. Desuden virker grundmursplader lydisolerende, når der lægges overgulve ovenpå grundmurspladerne.

Find grundmursplader her.

Regnvandsfaskiner

Regnvandskassetter eller regnvandsfaskiner er en slags hulrum i jorden, hvor man kan aflede sit regnvand til, hvor det derefter stille og roligt siver ud gennem faskinens sider og bund. Dermed kan du eks. aflede regnvand til grundvandet, i stedet for at aflede regnvandet til kloakken sammen med dit spildevand. Du kobler drænslanger eller drænrør i stænger til din faskine.

Find regnvandskassetter her.

Pumpebrønde

Hvis drænet i din kælder ligger lavt ift. kloakledningen ved vejen, kan det være nødvendigt at bruge en pumpebrønd til at pumpe vandet op til kloakken. Desuden kan du også købe pumpebrønde, der kan håndtere sort eller gråt spildevand, så du kan undgå oversvømmelse med kloakvand i kælderen under skybrud.

Find pumpebrønde her.

Så ligegyldigt hvilken løsning inden for dræn, der passer bedst til dine behov, har vi en løsning. Dræn i haven eller dræn omkring hus er blot nogle af de muligheder, du har med vores store udvalg af dræn.

Find alt til omfangsdræn her – selvføligelig til en god pris.

Du er altid velkommen til at ringe og få et uforpligtende tilbud, gode råd og vejledning på 57849023.